İçerik:
 

  • 500 adet tam metin kitap
  • 118 adet tam metin profesyonel hukuk dergisi
  • 1.000.000'dan fazla mahkeme kararı
  • Yasalar
  • Hukuk Yorumları
  • Tüm federal tüzük
  • Eyalet tüzükleri

İçerik listesi:

Format 1 :http://beck-online.beck.de/?modid=540  

Format 2: http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/beck_online_icerik_listesi.pdf 

Kullanım kılavuzu: http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata/komm/BUGbo_7/cont/BUGbo.htm

 

 

Yayın Türü 

Sayı

Yorumlar (eKitap)

278

Klavuzlar/El Kitapları

165

Ansiklopediler

7

Formlar (eKitap)

40

İçtihat

11

Hukuk, koleksiyonları ve standartları

84

Dergi

118

Değerlendirmeler

17

Çalışma Klavuzları/Hesaplama Programları

48

Diğer İçerik

6

Profesyonel Hizmetler/ Uzman Haberler

36

Dosyalar